آموزش ردیف آوازی شجریان در موسیقی سنتی

۶۵,۰۰۰ تومان

آموزش ردیف آوازی شجریان(فایل صوتی با فرمت mp3)در دست گاه های ، شور ، همایون ، چهار گاه ،سه گاه ، راست پنج گاه ، ماهور ، نوا و آواز ابوعطا ، بیات ترک ، دشتی و افشاری

آموزش ردیف آوازی شجریان
آموزش ردیف آوازی شجریان در موسیقی سنتی