نت آهنگ بوی عیدی فرهاد برای تار و سه تار با فیلم آموزشی

۲۷,۰۰۰ تومان

نت آهنگ بوی عیدی فرهاد با فیلم آموزشی(بوی عیدی ،بوی توت، بوی کاغذرنگی)، شامل ۳ صفحه نت ، متن ترانه و فیلم آموزشی  ظبط شده از روی اجرای نت توسط نرم افزار سیبلیوس

تنظیم نت برای تار و سه تار : سعید سراج.

نت آهنگ بوی عیدی فرهاد
نت آهنگ بوی عیدی فرهاد برای تار و سه تار با فیلم آموزشی