نت بهار دلکش شجریان برای تار و سه تار با فیلم آموزشی

۲۷,۰۰۰ تومان

نت بهار دلکش شجریان (بهار دلکش رسید و دل بجا نباشد) ، شامل ۲ صفحه نت و متن ترانه( در فرمت pdf)  تنظیم شده برای تار و سه تار در کوک do

تنظیم نت برای تار و سه تار : سعید سراج.

نت بهار دلکش شجریان
نت بهار دلکش شجریان برای تار و سه تار با فیلم آموزشی