نت بیگانه از مهستی برای تار و سه تار با فیلم آموزشی

۲۷,۰۰۰ تومان

نت بیگانه از مهستی به همراه فیلم آموزشی (خسته ام از جون من این شب تاریک چی می خواد)، شامل ۳ صفحه نت ، متن ترانه و فیلم آموزشی  ظبط شده از روی اجرای نت توسط نرم افزار سیبلیوس

تنظیم نت برای تار و سه تار : سعید سراج.

نت بیگانه از مهستی برای تار و سه تار با فیلم آموزشی