نت تار سنگ خارا از مرضیه با فیلم آموزشی و آوا نویسی

۲۷,۰۰۰ تومان

نت تار سنگ خارا از مرضیه با فیلم آموزشی و آوا نویسی-سطح مقدماتی

  • قالب فایل نت pdf و قالب فیلم آموزشی mp4
  • تعداد صفحات :۲
نت تار سنگ خارا از مرضیه
نت تار سنگ خارا از مرضیه با فیلم آموزشی و آوا نویسی