نت تار می عشق همایون شجریان با فیلم آموزشی و آوا نویسی

۲۷,۰۰۰ تومان

نت تار می عشق همایون شجریان با فیلم آموزشی و آوا نویسی-سطح مقدماتی

  • قالب فایل نت pdf و قالب فیلم آموزشی mp4
  • تعداد صفحات :۴
نت تار می عشق همایون شجریان
نت تار می عشق همایون شجریان با فیلم آموزشی و آوا نویسی