نت ترانه اصفهان معین و فیلم آموزشی 

۲۷,۰۰۰ تومان

نت ترانه اصفهان معین و فیلم آموزشی تنظیم برای تار و سه تار سطح مبتدی، شامل ۲ صفحه نت و متن ترانه

نت ترانه اصفهان معین
نت ترانه اصفهان معین و فیلم آموزشی