نت ترانه امشب چه شبیست و فیلم آموزشی ترانه ، تنظیم برای تار و سه تار

۲۷,۰۰۰ تومان

نت ترانه امشب چه شبیست و فیلم آموزشی ترانه ، تنظیم برای تار و سه تار

این قطعه در دستگاه چهار گاه و از آهنگ های قدیمی شش هشت است که برای تار وسه تار تنظیم شده است .

 

 

نت ترانه امشب چه شبیست
نت ترانه امشب چه شبیست و فیلم آموزشی ترانه ، تنظیم برای تار و سه تار