نت ترانه عقرب زلف کجت به همراه فیلم آموزشی

۲۷,۰۰۰ تومان

نت ترانه عقرب زلف کجت با قمر قرینه همره اجرای آموزشی نت در کوک (دو – سل – ر – ر)برای تار و سه تار در دستگاه همایون آواز شوشتری

نت ترانه عقرب زلف کجت
نت ترانه عقرب زلف کجت به همراه فیلم آموزشی