نت ترانه گل گلدون من به همراه فیلم آموزشی

۲۷,۰۰۰ تومان

نت ترانه گل گلدون من به همراه فیلم آموزشی ( گل گلدون من شکسته در باد) ، شامل ۲ صفحه نت و فیلم آموزشی ظبط شده از روی اجرای نت توسط نرم افزار سیبلیوس .

نت ترانه گل گلدون من به همراه فیلم آموزشی
نت ترانه گل گلدون من به همراه فیلم آموزشی