نت خاطرخواه عهدیه به همراه فیلم آموزشی برای تار و سه تار کوک do

۲۷,۰۰۰ تومان

نت خاطرخواه عهدیه به همراه فیلم آموزشی ، شامل سه صفحه نت و فیلم آموزشی که برای ساز های تار و سه تار در ریتم  ۶/۸ تنظیم شده است. کوک ساز ( دو- سل – دو- دو)

نت خاطرخواه عهدیه
نت خاطرخواه عهدیه به همراه فیلم آموزشی برای تار و سه تار کوک do