نت ربابه جان از دلکش با فیلم آموزشی (تره بتمه نپوش ململه جمه آی ربابه جان ته بلاره) برای تار و سه تار کوک re

۲۷,۰۰۰ تومان

نت ربابه جان از دلکش با فیلم آموزشی (تره بتمه نپوش ململه جمه آی ربابه جان ته بلاره)، شامل ۲ صفحه نت ، متن ترانه و فیلم آموزشی  ظبط شده از روی اجرای نت توسط نرم افزار سیبلیوس

تنظیم نت برای تار و سه تار : سعید سراج.

نت ربابه جان از دلکش با فیلم آموزشی (تره بتمه نپوش ململه جمه آی ربابه جان ته بلاره) برای تار و سه تار کوک re