نت سال سال از هایده برای تار و سه تار

۲۷,۰۰۰ تومان

نت سال سال از هایده (هنوز به یاد خونه . همه دلامون خونه)، شامل ۴ صفحه  تنظیم شده برای تار و سه تار در کوک re

تنظیم نت برای تار و سه تار : سعید سراج.

نت ترانه سال سال هایده
نت سال سال از هایده برای تار و سه تار