نت شب چله برای تار از راغب با فیلم آموزشی

۲۷,۰۰۰ تومان

نت شب چله برای تار از راغب با فیلم آموزشی و آوا نویسی

  • قالب فایل نت pdf و قالب فیلم آموزشی mp4
  • تعداد صفحات :۲
نت شب چله برای تار از راغب
نت شب چله برای تار از راغب با فیلم آموزشی