نت ویولن صید جگر خسته از چاوشی با فیلم آموزشی

۲۷,۰۰۰ تومان

نت ویولن صید جگر خسته از چاوشی(یک لحظه و یک ساعت؛ دست از تو نمیدارم)با فیلم آموزشی و آوا نویسی

  • قالب فایل نت pdf و  فیلم آموزشی mp4
  • تعداد صفحات :۲
نت ویولن صید جگر خسته از چاوشی
نت ویولن صید جگر خسته از چاوشی با فیلم آموزشی