نت ویولن یه گل دادی بهم دلم برات رفت با فیلم آموزشی و آوا نویسی

۲۷,۰۰۰ تومان

نت ویولن یه گل دادی بهم دلم برات رفت با فیلم آموزشی و آوا نویسی-سطح مقدماتی

  • قالب فایل نت pdf و قالب فیلم آموزشی mp4
  • تعداد صفحات ۳
نت ویولن یه گل دادی بهم دلم برات رفت
نت ویولن یه گل دادی بهم دلم برات رفت با فیلم آموزشی و آوا نویسی