نت یه شب مهتاب فرهاد برای تار و سه تار

۲۷,۰۰۰ تومان

نت یه شب مهتاب فرهاد (یه شب مهتاب ماه میاد تو خواب)، شامل ۳ صفحه  تنظیم شده برای تار و سه تار در کوک re

تنظیم نت برای تار و سه تار : سعید سراج.

نت یه شب مهتاب فرهاد
نت یه شب مهتاب فرهاد برای تار و سه تار