نت سنتور اصفهان از معین با فیلم آموزشی سطح پیشرفته

۲۷,۰۰۰ تومان

نت سنتور اصفهان از معین (دلم میخواد به اصفهان برگردم) با فیلم آموزشی و آوا نویسی
حجم فیلم آموزشی : ۹ مگابایت
حجم فایل نت : ۳ مگابایت
تعداد صفحات :۳

نت سنتور اصفهان از معین
نت سنتور اصفهان از معین با فیلم آموزشی سطح پیشرفته